fbpx
non-irritation

เพื่อประเมินการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์แปะแผ่นทดสอบครั้งเดียวระยะเวลาทดสอบรวม 4 วัน
ใช้อาสาสมัครอย่างน้อย 20 คน

hypoallergenic

เพื่อประเมินสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์แปะแผ่นทดสอบทั้งหมด 10 ครั้งระยะเวลาทดสอบรวม 6 สัปดาห์
ใช้อาสาสมัครอย่างน้อย 50 คน

 25 total views