fbpx

เกี่ยวกับเรา


โรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

VISION-วิสัยทัศน์

Aesthetic Definition เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพและความงาม

MISSION-พันธกิจ

เราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า บุคลากรและสภาวะแวดล้อม
 เราค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
เราพัฒนาประสิทธิภาพในทุกกระบวนการโดยมุ่งเน้นผลิตภาพที่สูงขึ้น
เราพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

Values

ค่านิยม

A

Achievement

พิชิตเป้าหมาย

เราทำงานด้วยความจริงจังและมุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมกันฝ่าฟันเพื่อพิชิตทุกเป้าหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความท้าทายทั้งหลายทั้งปวง

E

Environment

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบและทำทุกอย่างให้ถูกต้อง

S

SUPPORT

เราสนับสนุนลูกค้า

เราสามารถสนับสนุนในทุกกิจกรรมของลูกค้าเพื่อให้สินค้าคงอยู่ในตลาด และสนับสนุนคู่ค้าทุกราย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้า

D

DEVELOPMENT

เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของคู่ค้า

E

EXCELLENCE

เป็นเลิศ

เราคาดหวังสูงในทุกสิ่งที่ทำ ความทุ่มเทและการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลงานที่เหนือชั้นหว่า เนื่องจากเราเป็นผู้นำในทุกๆอุตสาหกรรมที่เราเดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัท เอสเธทิค เดฟฟินิชั่น (เอส-ดี) จำกัด ถูกก่อตั้งภายใต้แนวคิด เพื่อเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำ ภายใต้การรับรองโรงงานมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าคุณภาพ โดยการกลั่นกรองตั้งแต่การเลือกสรรใช้วัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่เสมอ ทำให้สินค้าที่ผลิตออกไปมีความนำสมัยและแปลกใหม่อยู่เสมอ และมีโอกาสในการขายสูง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการผลิต โดยผู้ผลิตที่มีความชำนาญการเฉพาะด้าน และเราใส่ใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด เราจึงมีนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีประสบการณ์และความรู้ในการคิดและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ให้กับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ทำไมต้องเป็น
Aes-De

ด้วยทีมงานผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมายาวนานในวงการเครื่องสำอางและมาตรฐานโรงงาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอาง โดยคำนึงถึงความปลอยภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การสร้างแบรนต์สินค้าเพื่อความงามต้อง Aes-De จบทุกขั้นตอน

Research

and development

ตลอดเวลาในวงการเครื่องสำอาง ทีมผู้บริหารและนักวิจันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านประสบการณ์ในการคิดค้นและสรรหาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดสินค้าความงามอยู่เสมอ การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องยังทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการคิดค้นสูตรสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอและทุกครั้งเมื่อลูกค้าแสดงเจตจำนงค์ในความต้องการของลูกค้าออกมานั้น ทางทีมงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อความงามต้อง Aes-De จบทุกขั้นตอน

Quality assurance

มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตาม certificate of analysis ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพสินค้าจะได้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้า specification ตลอดจนการตรวจสอบและทำความสะอาดวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ การประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การประกอบสินค้า การติดสติกเกอร์ การลงกล่อง จนเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่สมบูรณ์และทำการส่งมอบให้ตรงตามความต้องการชองลูกค้า

Production

เราคำนึงถึงคุณภาพในการผลิตสินค้าให้มีความคงตัวของคุณภาพสินค้า เราจึงเลือกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการผลิต รวมถึงทีมงานการผลิตที่มีความชำนาญการในการผลิต เพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะนำไปบรรจุ ทุกครั้งที่มีการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องถูกตรวจสอบให้ได้ตามspecification ของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปบรรจุในขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความคงตัวของสินค้าที่วางขายในตลาด