เทรนด์สร้างแบรนด์ สกินแคร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำรวจเทรนด์สกินแคร์ ที่ปรับเปลี่ยนวิถีของการผลิตเพื่อให้รองรับกับสภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรือโรงงานรับผลิตครีมได้หันมาให้ความสำคัญกับ Sustainable Beauty หรือเทรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากขึ้น เพราะผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อภาวะโลกร้อน และมีความตระหนักถึง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ที่ส่งผลกระทบต่อวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบชิ้นงาน บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งในส่วนของผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับสภาวะดังกล่าวมากขึ้น มีการเลือกใช้สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเทรนด์การผลิตเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ จึงมุ่งเน้นเที่จะป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 

เริ่มต้นจากกระบวนการคัดสรรสารสกัดที่ปราศจากสารเคมีและสารสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อผิว สะอาดและปลอดภัยต่อผู้ใช้ การไม่ทดลองในสัตว์  ซึ่งเราสามารถดูได้จากสัญลักษณ์ ข้อความ Cruelty Free หรือ Not Tested On Animal ที่หลังผลิตภัณฑ์มีการคิดค้นนวตกรรมเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถรีฟิล รีไซเคิล และย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติ

โรงงานผลิตครีมที่ได้มาตรฐาน โรงงานผลิตเวชสำอาง โรงงานรับผลิตครีมสำหรับคลินิกต่างก็ปรับตัว ทั้งการเลือกใช้สารสกัดต่างๆ มีการยกเลิกการใช้สารทื่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สาร Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3)  , สาร Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate) , สาร Methylbenzylid Camphor (4MBC) , สาร Butylparaben ซึ่งเป็นสารฟอกขาว และเป็นสารที่รบกวนระบบสืบพันธุ์ ทำให้ตัวอ่อนปะการังโตแบบผิดรูป หรือไม่ก็พิการและตายไปในที่สุด

ที่ Aes De เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  เราคัดสรรสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  ควบคุมการผลิตไม่ให้เกิดขยะและหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์

ที่ Aes De เรารับผลิตครีม รับผลิตเซรั่ม รับผลิตสกินแคร์สร้างแบรนด์  รับผลิตครีมตามสูตร รับผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น เพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อเทรนด์สกินแคร์ และตอบโจทย์ของผู้บริโภค เพื่อให้การสร้างแบรนด์ของคุณนั้นเป็นแบรนด์ที่ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคในทุกๆมิติ

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
รับคำปรึกษาฟรี
เริ่มต้นสร้าง
แบรนด์กับเรา
เพิ่มเพื่อน

Connect us

Most Popular

บทความล่าสุด

บทความที่คุณอาจสนใจ