fbpx
YOUR BRAND
YOUR CONCEPT
YOUR PRODUCT
Previous
Next
Design Service AESDE

สร้างอัตลักษณ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยให้สินค้าของคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากคู่แข่งและดึงดูดสายตา

Document Support Service

รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร ประกอบการขายและการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์คุณเป็นที่ยอมรับ

FDA Reg Service

จดแจ้งผลิตภัณฑ์

ดำเนินการผลิตและจดแจ้งเลขที่ผลิตภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐาน GMP ASEAN รับรองโดย อย.

Research and Development

ตลอดเวลาในวงการเครื่องสำอาง ทีมผู้บริหารและนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านประสบการณ์ในการคิดค้นและสรรหาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดสินค้าความงามอยู่เสมอ การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องยังทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการคิดค้นสูตรสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอและทุกครั้งเมื่อลูกค้าแสดงเจตจำนงค์ในความต้องการของลูกค้าออกมานั้น ทางทีมงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อความงามต้อง Aes-De จบทุกขั้นตอน
Previous
Next

Products Category

Promotion

Best Seller

Previous
Next