Brand Process

ขั้นตอน การผลิต

สินค้าสูตรมาตรฐานของ Aes De ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพและความคงตัวสินค้า ผลิตด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง รวมถึงทีมงานการผลิตที่มีความชำนาญการในการผลิต เราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง ด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด 

วางแผนสูตรสินค้าและบรรจุภัณฑ์
Planning
เลือกสินค้าจากรายการสูตรมาตรฐาน และ เลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสูตรสินค้า โดยคำนึงถึงการใช้การของผู้บริโภค (เจ้าของแบรนด์สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือจัดหาและนำเข้ามาเองได้ ทางบริษัทฯ บริการทำความสะอาดฟรี)
วางแผนสูตรสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต
Evaluate
รับใบเสนอราคา (ค่าสินค้า, บรรจุภัณฑ์, ค่าขึ้นทะเบียนเอกสาร และ ค่าแรงการผลิต) เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต จากนั้นยืนยันข้อมูลตามใบเสนอราคา พร้อมวางมัดจำการสั่งผลิต 50%
ประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต
สร้างอัตลักษณ์แบรนด์
Brand Identity
วางคอนเซ็ปการออกแบบต่างๆ เช่น โลโก้ ฉลากสินค้า ตลอดจนกล่องบรรจุภัณฑ์ และยื่นขออนุมัติเลขที่จดแจ้งภายใต้แบรนด์ของลูกค้า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
สร้างอัตลักษณ์แบรนด์
ดำเนินการผลิตสินค้า
Production
หลังจากได้รับเลขที่จดแจ้ง บริษัทฯ ดำเนินการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ ใช้ระยะเวลา 30-45 วันทำการ หลังจากดำเนินการผลิตเสร็จสิ้น ชำระค่าใช้จ่ายคงเหลือ 50% จากนั้นสินค้าจะถูกจัดส่งถึงมือคุณ และพร้อมออกตลาด
ดำเนินการผลิตสินค้า

สินค้าทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน เราทำการตรวจสอบ Stability (ความคงตัวของสูตรสินค้า) ทุกล๊อตก่อนการบรรจุ ทุกครั้งที่มีการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องถูกตรวจสอบให้ได้ตาม Specification ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความคงตัวของสินค้าที่วางขายในตลาด โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ในการตรวจสอบ

Freeze Thaw Test

การเก็บตัวอย่างเนื้อครีมทดสอบในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 4 องศา และ 45 องศา สลับกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของเนื้อครีม และประเมิน Shelf life หรืออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

Short Term Stability

การทดสอบตัวอย่างเนื้อครีมต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 4 องศา และ 45 องศา และอุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน สังเกตลักษณะทางกายภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น ค่า pH ค่าความหนืด รวมไปถึงการแยกชั้นของเนื้อผลิตภัณฑ์

Long Term Stability

การเก็บตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปไว้ภายใต้อุณหภูมิห้องปกติ ตรวจเช็คทุก 6เดือน 1ปี 2ปี และ 3ปี เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อครีม และการทำปฏิกิริยากับแพ็คเกจที่บรรจุ หากพบสิ่งผิดปกติ จะเข้าสู่กระบวนการ Recall หรือ การเรียกคืนสินค้า

Biotechnology and pharmacology concept. Laboratory young clever
เรายินดีให้คำปรึกษาและใส่ใจทุกความต้องการของคุณ
เรายินดีให้คำปรึกษาและใส่ใจทุกความต้องการของคุณ