SERVICE FEE

อัตรา บริการ

FDA Register

2500 บาท
ขึ้นทะเบียนเลขที่เครื่องสำอาง

Certificate of Manufacturer

2500 บาท
หนังสือรับรองการผลิต (COM)

Certificate of Free Sale

2500 บาท
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (CFS)

Certificate of Origin

2500 บาท
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O)

Certificate of Analysis

1500 บาท
หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า (COA)

Material Safety Data Sheet

1500 บาท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

Logo & Label Design

2500 บาท
ออกแบบตราสินค้าและฉลากสินค้า

Box Packaging Design

2500 บาท
ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

Shrink Wrap

ชิ้นละ 1 บาท
หุ้มพลาสติกหดร้อน (ชิ้นละ)

Fill Bulk

ชิ้นละ 1 บาท
บรรจุเนื้อผลิตภัณฑ์

Sticking Label

ด้านละ 1 บาท
ค่าบริการติดฉลากสติ๊กเกอร์

Shipping

คิดตามระยะทาง
ค่าจัดส่งสินค้า
Biotechnology and pharmacology concept. Laboratory young clever
เรายินดีให้คำปรึกษาและใส่ใจทุกความต้องการของคุณ
เรายินดีให้คำปรึกษาและใส่ใจทุกความต้องการของคุณ