fbpx

การทดสอบกับสัตว์ทดลองมาก่อนที่จะนำมาใช้กับมนุษย์ คืออะไร ?

จริงหรือ ? เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้จึงต้องมีการทดสอบกับสัตว์ทดลองมาก่อน

 109 total views

อ่านรายละเอียด »

เมื่อเปิดเครื่องสำอางใช้แล้ว สามารถใช้ไปจนถึงวันหมดอายุได้หรือไม่

  โดยทั่วไปเครื่องสำอางที่ยังไม่เปิดใช้จะมีอายุหลังผลิต 2 – 3 ปี เรียกว่าอายุผลิตภัณฑ์ (shelf l

 97 total views

อ่านรายละเอียด »